مخزن پلی اتیلن با استفاده از سه روش روتومولدینگ، بادی، اکستروژن و دستی تولید می گردند.  مخازن پلی اتیلن روتومولدینگ به صورت عمده بعد از پودر کردن گرانول های  پلی اتیلن مخصوص فرایند بادی و درون قالب هایی با اشکال از پیش تعیین شده  ریخته شده و در سه جهت مختلف تحت حرارت و چرخش قرار می گیرند. همزمان با  چرخش قالب درون کوره، پودر پلی اتیلن بر دیواره نشسته و ذوب میگردد و با  خارج شدن مخزن پلی اتیلن از قالب و سرد شدن شکل نهایی مخزن پلی اتیلن قابل مشاهده می باشد. اکثر مخزن پلی اتیلن تولید شده شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف با استفاده از فرایند روتومولدینگ چند لایه تولید می شوند. هر لایه در مخزن پلی اتیلن دارای خواصی متفاوت بوده و عمل خاصی را انجام میدهد.

اکثر مخزن پلی اتیلن در محیط یا فضای باز نصب میگردند. مخازن پلی اتیلن هم مثل مخزن کامپوزیت به صورت عمده دارای مقاومت محیطی و نوری بسیار بالایی می باشند. مخازن پلی  اتیلن قابل حمل در احجام 100 لیتر تا 60 مترمکعب قابلیت ساخت را دارند.  کاربرد مخازن پلی اتیلن علاوه بر نگهداری مخزن آب شرب ، نگهداری فاضلاب های  صنعتی و موارد خورنده در درجه حرارت های پایینتر از 40 درجه سانتیگراد می  باشد.